Wahlberg, Emma. 2019. ”Emma Wahlberg – Ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020”. Entomologisk Tidskrift 140 (2):88. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/42.