Gertsson, Carl-Axel. 2018. ”Mjöllusen Siphoninus Phillyreae (Haliday) (Hemiptera: Aleyrodidae) Ny Art för Skandinavien”. Entomologisk Tidskrift 139 (3):197-201. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/60.