Fägerström, Christoffer, och Håkan Lundkvist. 2021. ”Svenska Skalbaggar 1. En Blev Två - några Artsplittar Bland Svenska Skalbaggar”. Entomologisk Tidskrift 142 (1-2):71-89. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/78.