Palmqvist, Göran, och Nils Ryrholm. 2021. ”Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2020”. Entomologisk Tidskrift 142 (1-2):95-104. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/82.