Bergsten, J. och Elmqvist, H. (2022) ”Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) ny myrlejonslända för Norden och en illustrerad nyckel till arterna (Neuroptera: Myrmeleontidae)”, Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), s. 25–37. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/100 (åtkomstdatum: 2 juni 2023).