Ekfeldt, P. (2022) ”Första svenska fynden av växtstekeln Pristiphora condei (Lindqvist, 1955) (Hymenoptera: Tenthredinidae) med nya uppgifter om värdväxtpreferenser”, Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), s. 39–43. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/101 (åtkomstdatum: 27 juni 2022).