VEK (2022) ”Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 juni 2022”, Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), s. 38. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/102 (åtkomstdatum: 23 april 2024).