Gertsson, C.-A., Fägerström, C. och Sjödahl, M. (2022) ”Två för Skandinavien nya tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips caespitis (Uzel, 1895) och Megalothrips bonannii Uzel, 1895 samt nya provinsfynd”, Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), s. 17–24. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/104 (åtkomstdatum: 12 april 2024).