Hambäck, P., Andersson, M., Andersson, P., Hallqvist, J., Hellqvist, S., Persson, M., Strand, J. A., Vicente, R. och Åhlén, D. (2022) ”Insekter och spindlar i anlagda våtmarker: intressanta fynd från en systematisk undersökning i Uppland och södra Halland”, Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), s. 47–66. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/105 (åtkomstdatum: 2 juni 2023).