Palmqvist, G. och Ryrholm, N. (2022) ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2021”, Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), s. 67–80. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/107 (åtkomstdatum: 27 juni 2022).