Lindelöw, Åke och Jonsell, M. (2022) ”Svenska skalbaggar 2 – nya barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för landet och arter på spridning”, Entomologisk Tidskrift, 143(3), s. 93–108. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/110 (åtkomstdatum: 27 september 2023).