Jonsell, M. och Aulin, B. (2022) ”Fyra skalbaggsarter (Coleoptera) importerade med bambu”, Entomologisk Tidskrift, 143(3), s. 157–162. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114 (åtkomstdatum: 27 november 2022).