”Föreningsinformation” (2022) Entomologisk Tidskrift, 143(4), s. 244. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/119 (åtkomstdatum: 25 juni 2024).