Bengtsson, B. Å. (2023) ”Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2022”, Entomologisk Tidskrift, 144(1-2), s. 1–20. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/129 (åtkomstdatum: 5 juni 2023).