Gertsson, C.-A. och Widén, B. (2020) ”Första fyndet av Acanthococcus azaleae (Comstock) (Hemiptera: Coccomorpha: Eriococcidae) på solvändan Helianthemum oelandicum (Cistaceae) i Sverige”, Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), s. 157–165. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/13 (åtkomstdatum: 13 april 2024).