Hallqvist, J., Jonsell, M., Lindelöw, Åke, Youssif, C. och Snäll, S. (2023) ”Första fynden av barkborren Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige”, Entomologisk Tidskrift, 144(1-2), s. 21–28. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/130 (åtkomstdatum: 5 juni 2023).