Sveriges entomologiska förening (2023) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 144(1-2), s. 52–54. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/131 (åtkomstdatum: 24 april 2024).