Wahlberg, E. (2023) ”Rhipidothrips brunneus (Williams, 1913) (Thysanoptera: Aeolothripidae) ny art för Sverige, samt ett nytt landskapsfynd av Thrips menyanthidis Bagnall, 1923 (Thysanoptera: Thripidae)”, Entomologisk Tidskrift, 144(1-2), s. 47–51. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/132 (åtkomstdatum: 24 april 2024).