Antonsson, K., Hellqvist, S. och Sjödin, G. (2023) ”Evertebratinventering på Omberg i Östergötland 2021”, Entomologisk Tidskrift, 144(3), s. 97–120. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/137 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).