Östrand, F. och Persson, M. (2023) ”Tre för Skandinavien nya parasitflugor påträffade i Sverige (Diptera: Tachinidae)”, Entomologisk Tidskrift, 144(3), s. 128–136. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/139 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).