Sveriges entomologiska förening (2023) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 144(3), s. 144. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/141 (åtkomstdatum: 1 december 2023).