Unelius, R. (2024) ”Inventering av dubbelögad bastborre i Småland samt utvärdering av en övervakningsmetod med feromonfällor”, Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), s. 53–60. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/143 (åtkomstdatum: 15 juni 2024).