Entomologiska Sällskapet i Lund (2023) ”Trettiofjärde svenska entomologmötet”, Entomologisk Tidskrift, 144(4), s. 166. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/146 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).