Persson, M. (2023) ”Tre för Sverige nya styltflugor samt nya fynd av tre rödlistade arter (Diptera, Dolichopodidae)”, Entomologisk Tidskrift, 144(4), s. 167–175. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/147 (åtkomstdatum: 1 mars 2024).