Edholm Forsberg, I. och Björk, L. (2023) ”Rapport från trettiotredje svenska entomologmötet”, Entomologisk Tidskrift, 144(4), s. 176–183. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/148 (åtkomstdatum: 14 juli 2024).