Sveriges entomologiska förening (2023) ”Innehåll Volym 144 – år 2023”, Entomologisk Tidskrift, 144(4), s. 186. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/149 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).