Sveriges entomologiska förening (2023) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 144(4), s. 188–191. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/150 (åtkomstdatum: 27 februari 2024).