Bengtsson, B. Å. (2024) ”Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2023”, Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), s. 1–21. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/155 (åtkomstdatum: 25 juni 2024).