Wahlberg, E. (2024) ”Inbjudan till kurs: lär dig mer om tripsarnas artrikedom!”, Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), s. 22. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/156 (åtkomstdatum: 15 juni 2024).