Stigenberg, J. (2024) ”Bredbandad ekbarkbock (Plagionotus detritus) – ett pilotprojekt med feromonfällor (Coleoptera: Cerambycidae)”, Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), s. 30–38. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/157 (åtkomstdatum: 25 juni 2024).