Gertsson, C.-A. (2024) ”Första fyndet av sköldlusen Aspidiotus hedericola Leonardi, 1920 i Skandinavien (Hemiptera, Coccomorpha, Diaspididae)”, Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), s. 23–29. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/158 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).