Johansson, N. och Larsson, A. (2020) ”Xiphydria betulae (Enslin, 1911) ny för Sverige och nya noteringar av Xiphydria picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) samt noteringar av två sällsynta brokparasitsteklar knutna till halssteklar”, Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), s. 145–155. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/16 (åtkomstdatum: 12 april 2024).