Entomologisk Tidskrift (2024) ”Ny redaktör från och med nummer 145: 3 (2024)”, Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), s. 61. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/160 (åtkomstdatum: 15 juni 2024).