Sveriges entomologiska förening (2024) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), s. 62–63. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/161 (åtkomstdatum: 25 juni 2024).