Entomologisk Tidskrift (2024) ”Instruktioner för författare (reviderade i december 2023)”, Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), s. 64. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/162 (åtkomstdatum: 16 juni 2024).