Fritz, Örjan, Franc, N. och Johansson, N. (2020) ”Rättelse av Fritz m.fl. 2019: Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne”, Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), s. 156. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/18 (åtkomstdatum: 15 juni 2024).