Wahlberg, E. (2020) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), s. 199–202. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/20 (åtkomstdatum: 22 mars 2023).