Wahlberg, E. (2020) ”Reviderade författarinstruktioner”, Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), s. 208–209. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/24 (åtkomstdatum: 17 januari 2022).