Bengtsson, B. Å., Gustafsson, B. och Palmqvist, G. (2020) ”Är genusöverensstämmelse (gender agreement) mellan släkte och artepitet till gagn för stabilitet inom nomenklaturen (Lepidoptera)?”, Entomologisk Tidskrift, 141(1-2), s. 47–49. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/29 (åtkomstdatum: 6 juni 2023).