Lind, J. (2020) ”Leucania loreyi (Duponchel, 1827) ett nytt nattfly för Sverige (Noctuidae, Lepidoptera)”, Entomologisk Tidskrift, 141(1-2), s. 43–46. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/30 (åtkomstdatum: 27 september 2023).