Johansson, N. och Hall, K. (2020) ”Nattflystekeln Enicospilus undulatus (Gravenhorst, 1829) (Ophioninae), en parasitoid på klöverspinnare Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), ny för Sverige”, Entomologisk Tidskrift, 141(3), s. 81–87. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/33 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).