Palmqvist, G. och Ryrholm, N. (2020) ”Tillägg och kompletteringar till ’Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2019’”, Entomologisk Tidskrift, 141(3), s. 88. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/34 (åtkomstdatum: 18 maj 2022).