Hallqvist, J., Hellqvist, S. och Stenmark, M. (2020) ”Två för Sverige nya rovsteklar: Gorytes neglectus och Pemphredon enslini (Hymenoptera: Crabronidae)”, Entomologisk Tidskrift, 141(3), s. 121–127. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/37 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).