Wahlberg, E. (2019) ”Emma Wahlberg – ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020”, Entomologisk Tidskrift, 140(2), s. 88. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/42 (åtkomstdatum: 18 september 2021).