Persson, M., Pollet, M., Struwe, I. och Hedström, L. (2019) ”En reviderad taxonomisk förteckning och tidsfönsterbaserad landskapskatalog över svenska styltflugor (Diptera: Dolichopodidae), med sex nya synonymer i släktet Dolichopus Latreille, 1796”, Entomologisk Tidskrift, 140(1), s. 27–57. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/48 (åtkomstdatum: 15 augusti 2022).