Högmo, O. (2019) ”Fruktmurarbi Osmia cornuta (Latreille, 1805) (Hymenoptera: Megachilidae) funnet i Eslöv – ny art för Sverige”, Entomologisk Tidskrift, 140(1), s. 69–72. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/52 (åtkomstdatum: 18 oktober 2021).