Fägerström, C. (2019) ”Några för Sverige nya skalbaggar”, Entomologisk Tidskrift, 140(1), s. 73–79. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/53 (åtkomstdatum: 15 augusti 2022).