Nilsson, S. G. (2018) ”Markanvändning och variation av fjärilar på en sydsmåländsk gård 2001-2018”, Entomologisk Tidskrift, 139(3), s. 185–196. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/59 (åtkomstdatum: 27 juni 2022).