Gertsson, C.-A. (2018) ”Mjöllusen Siphoninus phillyreae (Haliday) (Hemiptera: Aleyrodidae) ny art för Skandinavien”, Entomologisk Tidskrift, 139(3), s. 197–201. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/60 (åtkomstdatum: 12 april 2024).