Wahlberg, E. (2020) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 141(4), s. 190. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/63 (åtkomstdatum: 15 augusti 2022).