”Föreningsinformation” (2020) Entomologisk Tidskrift, 141(4), s. 190. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/63 (åtkomstdatum: 25 juni 2024).